Impresionismus-

Význam: umělecký směr přelomu 19. a 20. století vyjadřující osobní vjemy a prožitky

Další cizí slova

Pietismus

obrodné protestantské hnutí zdůrazňující prostou osobní zbožnost

Bakterisace

obohacování osiva, půdy užitečnými bakteriemi

Alergologie

obor zabývající se alergiemi

Negativum

cokoli záporného, negativní stránka; záporný slovesný tvar

Katar

1. zánět sliznice; 2. příslušník náboženské sekty hlásající dobrovolnou chudobu, odmítající svátosti, ctění kříže a relikvií

Isohypsa

izolinie nadmořských výšek, vrstevnice