Intrika

Význam: postranní a nečestné jednání, úskok, lest, dějová zápletka

Další cizí slova

Impulsivní

náhlý, prudký, poddávající se okamžitým podnětům

Perverzita

zvrácenost, zvrhlost, perverze

Trio

hudební skladba pro tři zpěváky nebo pro tři nástroje, tercet; soubor tří hudebníků nebo zpěváků, terceto

Agentura

jednatelství, zprostředkovatelna, zastupitelství,

Ise-

první část složených slov mající význam stejný, shodný

Rasantní

prudký, průbojný, důrazný