Karcinostatikum

Význam: látka zastavující růst a rozmnožování buněk, hlavně nádorových tkání cytostatikum

Další cizí slova

Justifikace

ospravedlnění, uznání něčeho práva

Dexiotropní

pravotočivý, dextrotropní

Turnus

pravidelně se opakující pořadí určité činnosti; pravidelné postupné střídání

Relikvie

ostatky svatých nebo jejich osobních předmětů; milá, drahá památka

Šči

polévka ze zelí, vepřového masa a různé zeleniny

Tektonika

stavba, stavební konstrukce, styl porušení stavby hornin; nauka o kompozici, vědní obor o tektonických procesech