Kartogram

Význam: tematická mapa zachycující barvou nebo rastrem kvantitu jevu

Další cizí slova

Sexovat

určovat pohlaví (jednodenních kuřat)

Cyanosa

modrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným okysličováním krve

Seriózní

solidní, spolehlivý, poctivý

Kantor

učitel

Erinosa

onemocnění ovocných stromů a révy vinné, plstnatost

Markitanka

Holka pro vsechno:o)