Klariska

Význam: příslušnice ženské větve řeholního řádu minoritů

Další cizí slova

Peleta

kulovitý útvar, sbalek, granule, drobná částečka vzniklá peletizací; malá pilulka sloužící k podkožní implantaci

In puncto [in punktó]

v tom bodě, pokud se týče, ohledně

Providencialismus

přesvědčení o božské nebo boží prozřetelnosti

Kauza

případ, důvod, soudní proces, spor, pře

Klaun

komická figura cirkusového, varietního nebo kabaretního představení, šašek, kašpar

Autosugesce

uvěření vlastním představám, soběvemlouvání, psychické působení na sebe sama