Klimatografie

Význam: část klimatologie zabývající se popisem podnebí určitého místa nebo oblasti

Další cizí slova

Melanoplastika

plastická operace obličeje

Anticipace

předjímání, předvídání, předzvěst

Technologismus-

ekonomický směr nadřazující úlohu výroby a techniky ve vývoji společnosti nad vše ostatní

Sub rosa [sub rózá]

pod slibem mlčenlivosti, důvěrně

Makadam

drcené kamenivo jako podklad vozovek

Modernisace

vylepšení, přizpůsobení soudobým požadavkům nebo znalostem; inovace