Mandát

Význam: plná moc, pověření, příkaz; listina obsahující plnou moc

Další cizí slova

Vakuum

ideálně prázdný prostor, reálně prostor s tlakem nižším než atmosférickým; prázdnota

Katarakt

1. peřej, slap, nízký stupňovitý vodopád; 2. zařízení k tlumení nežádoucích mechanických kmitů nebo rázů

Overal

ochranný oblek, kombinéza

Plateau [plató]

1. rovina, plošina; 2. velký podnos; 3. fáze doznívání nebo dočasného poklesu

Xylolit

stavebnina z dřevěných pilin, sorelova cementu a pigmentu

Xantorizmus

žluté nebo červené zabarvení živočichů, zejm. ryb