Martyrologium

Význam: seznam mučedníků; seznam svátků jednotlivých mučedníků v pořadí církevního roku

Další cizí slova

Šery

těžké sladké víno

Torpédovat

zasáhnout torpédem; rozbít, narušit jednání, dohodu

Tranzistor

polovodičový prvek umožňující zesílení elektrického proudu

Trash metal [treš metal]

tvrdá odrůda heavy metalu

Mohyla

kuželovitý násyp nad hrobem

In contumatiam [in kontumáciam]

v nepřítomnosti, kontumačně