Metazoa

Význam: mnohobuněčné živočišné organizmy

Další cizí slova

Palach

rákosové podbití dřevěného stropu, nosná vrstva omítky

Homosféra

část atmosféry Země, v níž se složení vzduchu málo mění s výškou

Mesofyt

rostlina vyžadující mírně vlhkou půdu

Apoptóza

buněčná sebevražda

Akcidens

nepodstatné, nepatřící k podstatě, nahodilé, měnlivé, dočasné

Bonviván

světák, gurmán, požitkářský člověk