Misogamie

Význam: odpor k manželství, odmítání sňatku

Další cizí slova

Hulán

1. jízdní voják, ulán; 2. český lidový tanec

Kreativita

tvořivost, tvoření

Degenerace

zeslabení, úpadek schopnosti; vývojový ústup, zvrhnutí se od normálního nebo progresivního vývoje

Blinkr

blikač, signalizační ukazatel

Mikrostruktura

podstruktura; struktura menšího celku

Chrono-

první část složených slov mající význam čas