Suplovat

Význam: nahrazovat, zastupovat, dočasně vypomáhat

Další cizí slova

Štafírovat

zdobit, krášlit, parádit; prostehovat

Dopamin

dopamin - látka hrající důležitou roli v nervovém systému (neurotransmiter). Monoamin, který je prekurzorem při syntéze adrenalinu (srov. katecholaminy) a vzniká dekarboxylací DOPA. Sympatomimetikum s převažujícím inotropním účinkem. Jeho nedostatek v baz

Hektografie

rozmnožovací technika pro menší počet otisků

Elekce

výběr, volba

Kondensátor

1. výměník tepla chladicího zařízení; 2. zařízení na shromažďování elektrických nábojů, složené ze dvou vodičů oddělených od sebe izolujícím prostředím

Dermo-

první část složených slov mající význam kůže, kožní, pokožka, pleť