Moaré

Význam: charakteristická kresba, struktura, vzorování; tech. jemná rušivá struktura na obrazovce vzniklá interferencí několika periodických struktur

Další cizí slova

Kvintilión

číslo 10 na 30, v některých státech (např. v USA) číslo 10 na 18

Dolus

úmysl k spáchání trestného činu (dolózní trestný čin)

ThDr.

theologiae doctor, doktor teologie

Minus

nedostatek, vada; znaménko pro odčítání; označení záporné veličiny

Efuserní

marnotratný

Jachta

sportovní nebo rekreační plavidlo s kajutami, poháněné plachtami nebo motorové