Molo

Význam: přístavní hráz

Další cizí slova

Recesivní

ustupující

Periastron

bod na dráze jedné složky dvojhvězdy, v němž je její vzdálenost od druhé složky nejmenší

Hibernace

zimní spánek zvířat, přezimování; období vegetačního odpočinku; umělá h. uvedení organizmu do stavu podobného zimnímu spánku, aby se snížil metabolizmus při některých lékařských zákrocích, operacích

Fleece [flís]

jemná, hebká, měkká tkanina užívaná na svrchní teplé ošacení

Deficience

nedostatek, nedokonalost, vada

Chalífe

v některých muslimských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou všech muslimů, kalif