Monilie

Význam: cizopasná houba způsobující moniliózu

Další cizí slova

Sféroid

rotační těleso nepravidelného tvaru mírně se lišícího od elipsoidu

Malthuzianismus

názor o rychlejším růstu počtu obyvatel než zdrojů, teorie přelidnění, malthuziánství

Geneze

druhá část složených slov mající význam vznik, zrod, původ

Varix

křečová žíla, městka

Hyalo-

první část složených slov mající význam sklo, skleněný, sklovitý

Klient

zákazník chráněnec