Monilie

Význam: cizopasná houba způsobující moniliózu

Další cizí slova

Telegnoza

schopnost některých osob poznávat předměty nebo události na dálku

Kvark

typ částic, z nichž jsou složeny hadrony

Bitter [bitr]

hořký, žaludeční

Heterozygot

organizmus s nestejnými alelami určitého genu v důsledku splynutí geneticky odlišných gamet při vzniku zygoty

Férie

výpravná divadelní hra s fantastickými ději a postavami; cirkusové představení s dějem a překvapivými prvky; kouzelný výjev

Balada

lidová nebo umělá píseň nebo báseň vážného až tragického obsahu