Multiplum

Význam: vícenásobné množství

Další cizí slova

Semitologie

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou semitských národů

Tense

napětí; tlak

Tamtam

1. buben afrických domorodců používaný při kultovních obřadech a k dorozumívání na dálku; 2. hudební kovový bicí nástroj bez určité tónové výšky

Firnis

ochranný nátěr; povrchová vrstva na keramice

Šlofík

krátký odpočinkový spánek

Džinizmus

staroindické náboženství založené na askezi