Mykorhiza

Význam: typ soužití hub s rostlinami

Další cizí slova

Majolika

druh keramiky s bílou polevou a průsvitnou glazurou, fajáns

Hautreliéf [ótrefiéf]

vysoký reliéf, kdy z plochy vystupuje více než polovina zobrazených objemů

Hypnotikum

uspávací prostředek

Švartna

#NÁZEV?

Reparát

opravná zkouška

Epitaf

1. náhrobní nápis; 2. náhrobní kámen, deska