Nekrosa

Význam: odumření tkáně nebo orgánu v živém organizmu

Další cizí slova

Cytostatikum

látka tlumící růst a rozmnožování buněk zejm. nádorových tkání, karcinostatikum

Geokarpie

dozrávání plodů pod povrchem půdy, např. u podzemnice olejné

Peri-

první část složených slov mající význam okolo, okolní

Agile [ádžile]

živě, hybně, lehce

Sporofyl

výtrusný list

Pastozita

nezdravá odulost