P.f.

Význam: pour féliciter

Další cizí slova

Devizový

vztahující se k devize

Metopizmus

rozštěp lebeční kosti v důsledku nezarůstání švů

Mystik

provozující mystiku; nesrozumitelný, záhadný člověk, blouznivec

Inklusive

včetně, zahrnujíc v to, počítaje v to

Abstinence

zdrženlivost, zřeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouření, sexu)

Tempo

rychlost, rychle; stupeň rychlosti