Panoptikum

Význam: sbírka zajímavých předmětů, rarit (např. voskových figur); předvádění zvláštností

Další cizí slova

Hagada

vyprávění, líčení; vyprávění obsažená v talmudu

Glorifikace

oslava, velebení

Dublet

sdružená dvojice dané fyzikální veličiny

Menu [meny i menu]

výběr z nabídky

Dysodie

porucha zpěvného hlasu

Dialektický materialismus

Věda o nejobecnějších zákonech vývoje přírody, společnosti a myšlení.