Panrusismus

Význam: hnutí usilující o sjednocení slovanských národů pod vládou ruského cara

Další cizí slova

Seizmologie

část geofyziky zabývající se studiem zemětřesení a seizmických vln, seizmika

Desolátní

neutěšený, žalostný, zoufalý

Tausování

taušírování

Progresivní

postupující, pokračující, vyvíjející se, šířící se, progredientní, pokrokový

Impotence

neschopnost, bezmocnost; neschopnost soulože u muže, neschopnost rodit děti u ženy; nemohoucnost, neplodnost, např. Umělecká

Tiptop

dokonalý, skvělý; skvěle, dokonale