Parafilie

Význam: odlišnosti sexuality považované za poruchu zdraví, nynější oficiální lékařský termín nahrazující původně sociologický termín "deviace". Termín zavedl v roce 1925 rakouský terapeut Wilhelm Stekel, převzali jej též Sigmund Freud i John Money, od roku 1980 o

Další cizí slova

Elektrokardiostimulátor

přístroj k elektrickému dráždění srdečního svalu

Genetika

věda o dědičnosti

Servus

1. pozdrav; 2. posel, úřední sluha

Kondensace

zhušťování; srážení, zkapalňování par

Epanastrofa

opakování stejných slov, kterými verš končí, na začátku následujícího verše

Panda

chráněná šelma žijící v lesích himálajské oblasti