Pasáž

Význam: krytý průchod; část, úryvek, pasus

Další cizí slova

Vulgarisace

nesprávné zjednodušení, zploštění, zkomolení, vulgarizování

Hypofýza

žláza s vnitřní sekrecí uložená na spodině mozku, podvěsek mozkový

Avantýra

menší dobrodružství, zejm. milostné

Epizoda

1. drobný příběh podružného významu; 2. vložený vedlejší příběh v rozsáhlejším literárním dle; 3. hud. mezivěta, mezihra

Perikard

osrdečník, vazivový vak obklopující srdce

Bagr

rypadlo