Pasáž

Význam: krytý průchod; část, úryvek, pasus

Další cizí slova

Rétorika

řečnické umění, řečnictví; nauka o řečnictví; krasořečnění, bezobsažné mluvení, rétoričnost

Právní síla

vlastnost právně zavazovat své adresáty, to je ukládat jim povinnosti

Stereoefekt

prostorový vjem

Ironický

jízlivý, posměšný

Parcela

pozemek

Profilace

vývoj, tříbení vlastností