Pauperisace

Význam: snižování ekonomické úrovně, zbídačování, chudnutí

Další cizí slova

Instrument

nástroj, přístroj, prostředek

Divise

1. taktický svazek ozbrojených sil; 2. mistrovská soutěž v kolektivních sportech; 3. pracovní úsek, oddělení., skupina

Perfekcionizmus

touha být dokonalý, úplný

Edifikace

edifikácia (lat.) - kniž., zastar., budovanie, vzbudovanie zdroj - SCS, SPN 1979

Emoční

týkající se citů, prožívání něčeho; dojmový

Klasa

1. školní třída; 2. vynikající úrovně, skvělý, třída