Ped

Význam: strukturní element půdy

Další cizí slova

Triedr

binokulární hranolový dalekohled dávající nepřevrácený obraz

Sámek

ozdobný prošitý záhyb na látce

Didaktika

teorie vyučování a vzdělávání; výchovná tendence

Chassis

podvozek, rám, kostra, podstavec

Vegetarián

člověk živící se výhradně rostlinnou potravou, vegan

Biofyzika

obor studující biologické soustavy pomocí fyzikálních metod a poznatků