Perzekuce

Význam: pronásledování

Další cizí slova

Sociolekt

jazyk nebo jazykový styl určité skupiny lidí, kolektivu

Depolymerisace

rozklad chemicky složité látky na jednoduché složky

Mafián

člen mafie, mafioso

Husar

1. voják lehké jízdy; 2. český lidový tanec

Psychopatologie

obor psychologie zkoumající příčiny a projevy duševních poruch a nemocí

Thalamus

1. část mezimozku, podkorové centrum; 2. rozšířený stonek květenství, jehož květy jsou přisedlé, lůžko květenství