Plenární

Význam: konaný za účasti všech členů

Další cizí slova

Recepce

příjem, přijetí, převzetí; oficiální přijetí s pohoštěním; hotelová přijímací kancelář

Nekonsekventní

bez závěru, bez možnosti východiska, bez souvislosti; od věci, bez vztahu k věci

Seizmický

zemětřesný, týkající se zemětřesení

Tradeunionismus [trejdjúnjnyzmus]

britské odborové hnutí omezující se na ekonomické a sociální požadavky, tradeunion

Sukhot

židovský svátek stánků

Rekurent

osoba podávající stížnost, stěžovatel