Poluce

Význam: samovolný noční výron semene

Další cizí slova

Makak

středně velká býložravá opice s lícními torbami a sedacími mozoly

Chairman [čermen]

v angloamerickém prostředí předseda politického nebo hospodářského grémia, zasedání, organizace

Solventní

schopný platit; uvolňující, rozpouštějící

Kaon

elementární částice patřící mezi mezony

Formule

vzorec; ustálený předpis, slovní obrat, předepsaný způsob vyjádření; sport automobilový závod; závodní vůz

Kapela

hudební těleso (obv. zábavní, taneční, lidové, pochodové)