Polymorfie

Význam: mnohotvárnost, různorodost, heteromorfie, polymorfizmus

Další cizí slova

Tacitní

tiché, nevyřčené

Torpédo

náboj s vlastním pohonem pohybující se pod vodou

Šokink

urážlivý, pohoršlivý, šokující

Kilo-

předpona ve významu tisícinásobku,10 na 3

Pragmatický

věcný; praktický, nezaujatý, chladně a rozumně uvažující

Defétismus

poraženectví, nedostatek sebedůvěry a víry v možný úspěch