Premonstráti

Význam: řád řeholních kanovníků založený v Prémontré

Další cizí slova

Fatální

neblahý, osudový, osudný

Egoteizmus

zbožňování sebe

Relata refero [reláta referó]

uvádím jen to, co jsem slyšel; jak jsem koupil, tak prodávám

Dikcionář

slovník

Gearing [gíring]

relativní význam půjček ve struktuře kapitálu

Imunita

odolnost; vynětí z působnosti právních předpisů, zvláštní ochrana