Preparát

Význam: preparovaný předmět; umělý přípravek

Další cizí slova

Astronavigace

letecká navigace podle kosmických těles

Epitel

výstelka

Meldovat

hlásit, oznamovat

Jam [džem]

1. zavařenina s kousky ovoce; 2. dopravní zácpa

Toasting [toustyng]

1. opékání; 2. naživo přidávané rytmizované a rychlé verbální vsuvky používané zejm. diskžokeji

Sisyfovský

marný, nekonečný, obtížný