Promulgace

Význam: veřejné vyhlášení, osvědčení

Další cizí slova

Nivelace

1. vyrovnávání rozdílů, nivelizace; 2. určování výškových rozdílů a nadmořských výšek

Aférista

osoba často zapletená do afér nebo působící aféry

Véd

soubor ústně tradovaných staroindických literárních památek

Verbalistický

mnohomluvný, verbalistní

Encefalopatický

týkající se mozkových chorob

Humanitární

lidský, lidumilný, humánní, humanitní