Proskripce

Význam: proskribování, pronásledování, vypovězení do vyhnanství; ve starověkém Římě seznam a veřejné vyhlášení osob postavených mimo zákon

Další cizí slova

Deka-

první část složených slov mající význam desetinásobek, desetinásobný

Permanence

nepřetržitá činnost; stálost, neměnnost, permanentnost

Elefantiáze

neforemné zduření některých částí těla

Čupr

čiperný, podnikavý, živý

Sordina

dusítko

Minimální

nejmenší, nejnižší