Protomedikus

Význam: nejvyšší zemský lékař

Další cizí slova

Instinkt

vrozený pud, vnuknutí; tušení

Plagioklas

sodnovápenatý živec

Komorbidita

Současný výskyt více nemocí. Viz též morbidita.

Gymnazista

žák, student gymnázia

Oxid

sloučenina chemického prvku s kyslíkem, kysličník

Fronta

1. průčelí budovy; 2. rozhraní mezi dvěma vzduchovými hmotami; 3. prostor bojové činnosti; 4. seskupení politických stran, organizací se společným zaměřením; 5. zástup čekajících