Psoriatik

Význam: osoba nemocná psoriázou

Další cizí slova

Erinóza

onemocnění ovocných stromů a révy vinné, plstnatost

Slovakismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze slovenštiny nebo podle slovenštiny v něm vytvořený

Komplikovaný

složitý, zamotaný, těžký

Liberalista

přívrženec ideologie liberalizmu

Makabrózní

hrůzné

Harém

ženská část muslimského domu; souhrnné označení muslimových žen