Ragie

Význam: druhá část složených slov mající význam výron, vytékání, krvácení

Další cizí slova

Pragmatizmus

věcnost; nezaujatost, zaměřenost k efektivnosti a užitečnosti řešení problému

Inventarizace

kontrola účtů; vyhotovení inventáře

Extenzor

sval natahující končetinu v kloubu, natahovač

Karotáž

geofyzikální metoda určování geologického profilu vrtu

Hi-fi

mezinárodní označení pro elektroakustické zařízení s velmi kvalitní reprodukcí

Caesar

císař, panovník, samovládce