Ratio [ráció]

Význam: poměr; rozum; důvod

Další cizí slova

Indukce

úvod, uvedení; úsudek směřující od jednotlivého k obecnému; vektorová veličina charakterizující elektrické, magnetické nebo elektromagnetické jevy vzniklé vložením látky do těchto polí; součást procesu vedoucího k diferenciaci buněk a tkání

Pasterizace

konzervování kapalin ohřátím na určitou teplotu

Observatoř

pozorovací stanice

Summa summarum [suma sumárum]

součet součtů, výsledná částka

Exkomunikace

výlučný, výjimečný; poskytnutý jedinému subjektu; vyobcování z církve

Nefróza

chorobné odumírání ledvinových buněk s poškozením kanálků