Recitativ [recitatýv i rečitatýv]

Význam: způsob zpěvu blížící se mluvené řeči

Další cizí slova

Diapauza

zpomalení nebo zastavení životních projevů živočichů, např. zimní spánek

Duální

dvojkový, binární

Deteriorisace

zhoršování; znehodnocování materiálu, degradace

Sfinga

socha ležícího lva s lidskou hlavou

Bilateralita

dvoustrannost, oboustrannost

Preromantismus-

umělecké tendence a směry 2. poloviny 18. století vyrovnávající se s klasicizmem a tvořící vnitřně různorodý přechod k romantismu