Retence

Význam: zadržení, zadržování; schopnost zapamatovat si něco, udržet v paměti; zachování, uchování

Další cizí slova

Arkýř

uzavřená část obytného domu vyčnívající z průčelí a spočívající na podpěrách

Epoxid

organická sloučenina s tříčlenným cyklem tvořeným jedním atomem kyslíku a dvěma atomy uhlíku; epoxidová pryskyřice

Alegorie

obrazné, symbolické vyjádření; jinotaj

Fauvizmus

expresivní malířský směr 1. desetiletí 20. století

Modernisace

vylepšení, přizpůsobení soudobým požadavkům nebo znalostem; inovace

Bigamie

dvojí manželství současně