Ryton

Význam: starověká nádoba v podobě zvířecího rohu

Další cizí slova

Galvanografie

elektrolytický způsob hlubotisku

Konfutace

vyvrácení např. názorů, odmítnutí např. učení, víry

Digestoř

skříň s odsáváním pro laboratorní práce s jedovatými, nebezpečnými, popř. páchnoucími látkami; odsávací zařízení v kuchyni

Relativita

vzájemný vztah věcí, jevů; relativnost

Nekrofilie

sexuální deviace charakterizovaná erotickou náklonností k mrtvolám, nekromanie

Iatrochemie

směr v lékařství v 17. a 18. století vysvětlující životní pochody v organizmu chemickým děním