Samizdat

Význam: vydávání zakázané literatury nebo literatury zakázaných autorů

Další cizí slova

Asertivita

sebeprosazování, nenásilně projevené sebevědomí, troufalost

Karavan

obytný automobil, obytný přívěs automobilu

Civilní

nevojenský, neuniformovaný, necírkevní, občanský; věcný, prostý

Elektrostatika

obor zabývající se studiem elektrického pole částic nebo těles, které jsou v klidu vůči uvažované inerciální soustavě

Kolokvializmus

hovorový výraz

Rowdie [roudý]

fotbalový fanoušek, výtržník, vandal