Sépie

Význam: 1. mořský dravý hlavonožec; 2. žlutohnědá barva; kresba touto barvou

Další cizí slova

Karibu

druh soba

Indicie

náznak, okolnost budící podezření; nepřímý důkaz

Pentaedr

pětistěn

Barický

tlakový, týkající se atmosférického tlaku

Izoseista

izolinie stejné intenzity zemětřesení

Ionizátor

činitel, zařízení způsobující ionizaci