Sepulkrální

Význam: náhrobní

Další cizí slova

Manicheismus

asketické náboženské staroperské učení

Suprematizmus

ve výtvarném umění směr geometrické abstrakce počátku 20. století

Ejekce

vychrlení, vypuzení, katapultace

Volontér

dobrovolný pracovník

Mechanizmus

1. ustálená soustava úkonů nebo jevů; bezmyšlenkovité jednání; 2. strojní zařízení, mechanika

Hypospadie

Hypopsadie je anomálie, při níž uretra neprobíhá celým penisem, ale ústí na dolní části nebo hned za glandus.