Sgrafito

Význam: výzdoba stěny provedená škrábáním ve vlhké omítce až na spodní vrstvu jiné barvy

Další cizí slova

Klarifikace

objasnění; očištění; čiření; připomenutí a upozornění pacienta na jeho myšlenky, pocity, postoje a objasnění některých aspektů jeho chování

Pyo-

první část složených slov mající význam hnis, hnisavý

Funkart [fank árt]

výtvarný směr používající bizarní předměty

Kvadratura

vzájemná poloha dvou kosmických těles, kdy jejich spojnice se Zemí svírají úhel 90 stupňů; mat. určení plošného obsahu; arch. křížová chodba

Afunkční

nefunkční, neschopný činnosti

Fanatizmus

nekritické zaujetí; slepé vášnivé nadšení