Singl

Význam: jeden jediný, jednotlivý, jednoduchý; hra jednotlivců; svobodný, bez partnera

Další cizí slova

Makléř

zprostředkovatel obchodu s cennými papíry na burze, obchodní dohodce

Rif

podmořský útes při hladině; 2. opakovaný doprovodný, motiv v džezové improvizaci

Diamant

1. nejtvrdší nerost, krychlová modifikace uhlíku, velmi cenný drahokam; 2. písmo o velikosti 4 bodů

Idea

myšlenka, nápad; smysl, význam, pojem, podstata

Angažovat

najmout, zaměstnat, zainteresovat

Perzifláž

zesměšnění, posměšné napodobení