Strukturní

Význam: týkající se struktury, uspořádání; stavební

Další cizí slova

Koluze

1. maření vyšetřování; 2. nekalá soutěž

Masoréti

židovští učenci, kteří opatřili hebrejský text Bible poznámkami a znaky pro správné čtení

Fekundita

plodnost

Sinantropní

přizpůsobený životu v podmínkách pozměněných člověkem

Frankismus

fašistické hnutí, diktátorská forma vlády generála Franka ve Španělsku

Deus ex machina

náhlé vyřešení zápletky antické tragédie bohem spuštěným na jeviště pomocí stroje; neočekávané vyřešení problému, sporu autoritou; rozhodnutí shůry