Superintendent

Význam: vedoucí, dozorce, kontrolor, inspektor, komisař, náčelník; hodnost policejního důstojníka; vyšší hodnost evangelického duchovního

Další cizí slova

Somatologie

tělověda, nauka o těle

Hóre

v katolické církvi čas modliteb, církevní hodinky

Pustolosis

hnisavý zánět kůže v podobě neštoviček

Finalista

1. účastník finále; 2. stoupenec finalizmu

Patronymikon

jméno odvozené od otcova jména, od zaměstnání otce nebo jiného mužského předka

Carizmus

systém vlády založený na neomezené moci cara