Sympatizovat

Význam: projevovat sympatii

Další cizí slova

Kyanotypie

způsob fotochemického rozmnožování

Acompagnato [akompaňáto]

recitativ za doprovodu orchestru

Chromo-

první část složených slov mající význam chrom, chromový

Reformizmus

názor o možném postupném zlepšování, reformování

Flinta

puška, ručnice

Ionizační

související s ionizací