Tabuizování

Význam: tabuizace

Další cizí slova

Excepce

výjimka

Glukometr

přístroj k měření krevního cukru

Kultura

souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem; soubor buněk, tkání, mikroorganizmů jedné mikrobiální populace vypěstované v umělém živném prostředí; způsob využívání pozemku, způsob zakládání a ošetřování porostu

Synestesie

současné působení více smyslových dojmů; souznění smyslů

Autorizace

zplnomocnění, oprávnění; autorské svolení, schválení

Semitský

1. vztahující se k národům specifické jazykové skupiny v Přední Asii; 2. židovský