Taille [taj]

Význam: část těla mezi hrudí a boky, pas; štíhlá postava

Další cizí slova

Moto

heslo, průpověď; krátká, výstižná charakteristika

Akrodynie

bolestivost končetin

Skald

středověký skandinávský pěvec hrdinských písní

Hulán

1. jízdní voják, ulán; 2. český lidový tanec

Kuratela

opatrovnictví, instituce opatrovníka

Galvanizovna

dílna, kde se provádí galvanizace