Tautologie

Význam: 1. vždy pravdivý výrok, formule; definice kruhem, důkaz dokazovaným; 2. básnická figura spočívající v hromadění významů

Další cizí slova

Distancovat

udržovat odstup, odtahovat se, odmítnout spojitost; zastavit činnost

Mindrák

komplex, pocit méněcennosti

Žongláž

artistická disciplína založená na zručné manipulaci s předměty

Tendr

1. veřejná nabídková soutěž, výzva; 2. zásobník paliva a vody pro parní lokomotivy

Inkubátor

přístroj k zajištění vhodných podmínek pro nedonošené dítě; líheň

Hydrogen

vodík, hydrogenium